Ідеями розвитку школи є оновлення змісту освіти. Основними напрямками такого оновлення є:

  • створення передумов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно орієнтовані технології;
  • формування особистісних якостей громадянина - патріота України;
  • забезпечення життєвої, соціальної, комунікативної і комп'ютерної компетентності учнів;
  • посилення практично - діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;
  • гуманізація та гуманітаризація освіти (особливо в природознавчій і технологічній галузях);
  • комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти;
  • приведення обсягу і складності змісту у відповідність з віковими можливостями дітей, перспективами їхнього розвитку;
  • забезпечення у школі пробільності навчання, генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей, законів науки;
  • перерозподіл змісту між ступенями школи, зняття перевантаження в основній школі ;
  • забезпечення наступності навчального змісту і вимог щодо його засвоєння між базовим компонентом дошкільної освіти і початковою школою, основною і старшою школою, загальноосвітньою шкільною підготовкою і вимогами професійно-технічної та вищої освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 22