Основними принципами діяльності школи є: гуманізація, демократизація, єдності навчання й виховання, народності, оволодіння культурно-історичним досвідом рідного краю, диференціація навчання та виховання. Принцип гуманізації полягає в послідовному поєднанні інтересів учнів та вчителів і виявляється у довірі та диференційованому підході до школярів, заснованому на врахуванні й розумінні їхніх індивідуальних особливостей і здібностей, запитів та інтересів, поваги до їх честі і гідності. Майстерність педагога - це не тільки глибоке знання предмета, а й уміння зрозуміти дитину, повага до її особистості, бажання бачити її кращою. Байдужість і пасивність не сумісні з гуманізмом.

Завдання вчителя - виявляти та реалізовувати виховний потенціал навчального матеріалу з метою формування гуманних якостей особистості, добирати зміст навчального матеріалу, принципи, методи, форми й способи навчання, які б максимально впливали на емоційну сферу учня, розвиваючи в ньому добрі почуття та прагнення. Принцип демократизації навчально-виховного процесу наповнює діяльність школи новим змістом. Сприйняття особистості школяра як вищої соціальної цінності, визначення та надання йому права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення атмосфери, де учень і вчитель діють як рівноправні громадяни, є практичними шляхами реалізації принципу демократизації. Однією з форм розвитку самостійності та демократичності у відносинах школярів є залучення їх до оцінювання навчальної діяльності, що сприяє формуванню почуття такту, міри, об'єктивності. Вміння доводити, переконувати, спілкуватися. Демократизація - це шлях до відкритості системи освіти та навчально-виховного процесу, який орієнтує вчителя на максимальну реалізацію інтелектуальних, фізичних і моральних можливостей кожного учня, розвиток творчої активності, створює атмосферу довіри та співробітництва, поліпшує їх дисципліну й самодисципліну, спонукає їх до самостійних дій і вчинків. Принцип нероздільності навчання й виховання полягає в органічному поєднанні засвоєння знань із духовним збагаченням особистості, підпорядкуванні змісту навчання й виховання формуванню національне свідомих громадян України. Засвоєння змісту загальної освіти відбувається шляхом розвитку в учнів творчих задатків, здібностей. Спрямованих на створення нових цінностей, знань і вмінь. Принцип народності включає формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, вироблення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій. Принцип диференціації навчання та виховання учнів у школі і передбачає варіативність реалізації змісту, форм і методів навчально-виховного процесу з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Шляхи його реалізації в школі такі:

  • рівнева диференціація - за ступенем навчання і рівнем розвитку учнів.
Кiлькiсть переглядiв: 68