„Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику”. Виходячи з ст..5 Закону України „Про загальну середню освіту” визначено основні завдання:

  • виховання громадянина України;
  • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарування ”, наукового світогляду;
  • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
  • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов”язків людини і громадянина;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров”я та здоров”я інших учнів, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров”я учнів;
  • Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу;
  • Реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань.
Кiлькiсть переглядiв: 25