Якість освіти у значній мірі визначається професійним рівнем педагогічних кадрів та ефективністю внутрішньо шкільної методичної роботи, яка, як вважав В.О.Сухомлинський, є інтелектуальною основою педагогічної майстерності.

Педагогічний колектив нараховує 16 педпрацівників: вища освіта - 16 чоловік.

Якісний склад ілюструють такі цифри:
 • „Старший вчитель” - 2
 • учителів з вищою категорією - 7
 • учителів І кваліфікаційної категорії - 6
 • учителів ІІ кваліфікаційної категорії - 1
 • спеціалістів - 2

В школі вчителі викладають предмети відповідно здобутого фаху.

Кількість класів - 10 ( 11 клас – індивідуальна форма навчання)

Кількість учнів - 71

Початкова ланка - 21

Середня ланка - 41

Старша ланка - 9

Ставлячи за мету відродження кращих традицій української освіти, педагогічний колектив постійно працює над вдосконаленням навчально-виховного процесу. Змісту і форм педагогічних методів та технологій.

Цій меті підпорядкована структура внутрішньо шкільної методичної роботи.

У внутрішньо шкільній методичній роботі визначено такі основні напрями діяльності:

 • організація особистісно - зорієнтованої методичної роботи, спрямованої на оволодіння вчителем теоретичних і практичних основ педагогічної майстерності;
 • вивчення досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;
 • інноваційних технологій навчання і виховання;
 • творчого доробку вчителів-новаторів.
Реалізуючи науково-методичну проблему школи, визначено такі завдання:
 1. Використовувати базові знання навчальних предметів та практичні навички для формування життєвих компетентностей.
 2. Впроваджувати до навчального процесу інтерактивні методи навчання для вирішення даної проблеми.
 3. Коригувати варіативну складову як додатковий комплекс компетентності інваріативної складової.
 4. Визначити пріоритетним напрямком позитивну мотивацію у формуванні життєвих компетентностей.
 5. Розробити модель випускника, що володіє ключовими компетентностями.
Кiлькiсть переглядiв: 23