• Організаційні:- створення оптимальних умов для ефективної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • вихід на створення індивідуальних програм (траєкторій розвитку), комплексних планів через персоналізацію навчально-виховного процесу;
 • моделювання сприятливого соціально-психологічного простору для життєдіяльності гімназії задля максимально широкої актуалізації творчих здібностей кожної особистості на засадах ціннісно - орієнтаційної єдності педагогів і учнів, відкритості, довіри, партнерства, взаємоповаги у стосунках між учителями, учнями, батьками;
 • створення умов щодо отримання реальної соціальної практики гімназистами-старшокласниками як важливого засобу адаптації.
Методично-кадрові:
 • залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення;
 • впровадження, прогресивних, ефективних моделей, технологій навчання.
Управлінські:
 • управління якістю освіти на основі інформаційних технологій та освітнього моніторингу;
 • запровадження нових напрямків у менеджменті як основної умови для творчої самореалізації особистості
Досягнення мети і виконання завдань передбачає:
 1. Створення закладу, в центрі уваги якого - творча особистість.
 2. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно-зорієнтовану творчу педагогіку.
 3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.
Головними результатами діяльності школи мають стати:
 • конкурентноздатність випускників;
 • позитивний імідж в районі і області;
 • підвищення активності учнів у навчанні, позакласній роботі, громадській діяльності;
 • рейтинг закладу.
Кiлькiсть переглядiв: 29