/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK1.jpg

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK2.jpg

Сайт Новопразького НВК
Історична довідка

Новопразький навчально-виховний комплекс знаходиться в центрі восьмитисячного населеного пункту - селища міського типу Нова Прага. Охоплює дітей 6-17 років основної його частини, зокрема: північно-східної, південної та центру, а також сіл Лозуватки, Григорівки та Світлопілля.

З 1944 року директором школи був заслужений учитель УРСР Ф.Ф.Оксанич - фундатор і натхненник становлення закладу як школи передового педагогічного досвіду з професійного та виробничого навчання. З 1974 по 2003 рік школу очолював відмінник освіти СРСР та України Томазенко Федір Васильович.

У даний час в закладі навчається 512 учнів - дітей хліборобів, службовців, працівників промисловості та соціальної сфери. Школа має 25 класів-комплектів. В основному двокомплектна, а окремі класи трикомплектні.

Територія школи 3 га, на якій розташовані триповерховий корпус на 520 учнів з автономним водяним опаленням та центральним водопроводом. Тут навчаються учні 1-11 класів.

Крім навчального, в школі є пристосовані господарські приміщення, гараж на два бокси, підземний тир на 50 м, стадіон на 3 спортивних майданчики з нестандартним обладнанням площею 6712 кв. м, зелені насадження.

У навчальному корпусі 10 кабінетів (фізики, хімії, біології, географії, інформатики, спортивний зал (180 кв.м ), майстерня по металу та дереву, актовий зал, кабінет обслуговуючої праці, бібліотека з книжковим фондом понад 3100 екземплярів, у тому числі 16120 художньої літератури.

Адміністрація закладу

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/фото на паспорт.jpg

Директор навчально-виховного комплексу Півняк Ірина Григорівна.

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK5.jpg

Заступник з науково-методичної роботи – Мітленко Лариса Олександрівна, старший вчитель, лауреат премії імені В.Сухомлинського.

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK4.jpg

Заступник з навчально-виховної роботи – Федорова Ірина Миколаївна, старший вчитель
Педагогічні кадри

Навчально-виховний процес здійснює 41 вчитель: 22 мають вищу кваліфікаційну категорію, 16 – звання „Старший вчитель”, 8 – першу кваліфікаційну категорію, 4 – звання „Учитель-методист”, 1 – звання „Заслужений учитель України”

Навчально-методична проблема

Проблема, над якою працює колектив Новопразького навчально-виховного закладу - „Підвищення ефективності навчально-виховної роботи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, психології, передового досвіду вчителів , новітніх технологій„

Вся система роботи НВК спрямована:
  • на створення максимально спрятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку;
  • на виховання національно свідомого громадянина України;
  • на забезпечення індивідуальних освітніх потреб особистості учня, випусника НВК;
  • на визначення та реалізацію свотогляду, власної життєвої позиції, життєвого успіху.
Методична робота НВК

Проведення семінарів, партнерське співробітництво, участь у тематичних конкурсах, відкриті уроки, заходи, позакласна робота з предметів, проведення предметних тижнів, дидактичне забезпечення викладання предметів, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів, експериментальна робота, робота з обдарованими учнями, підвищення кваліфікації вчителів. Вся методична робота в школі організована на базі методичних структур та творчих груп. Їх керівники – Пасічна Т.С., Мітленко Л.О., Валькевич Л.А., Великий М.В., Богданова Н.М., Калашнік Н.А., Пислар Т.П., Велика Л.Д. – творчі педагоги, які шукають нові підходи , нові шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів, удосконалення методів роботи, підвищення педагогічної майстерності.

Виховна робота

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK6.jpg

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK7.jpg

Виховання у школі – перша сходинка в життя великого таланту. Виховна проблема , над якою працюють у навчально-виховному комплексі, – взаємодія з особистістю дитини, пошук контактів з батьками через естетичне виховання і нестандартні форми роботи , як засоби розвитку особистості.

За традицією, закладеною Оксаничем Ф.Ф., в закладі діє шкільна академія співтовариства „Вертикаль” , в якій задіяні учні – старшокласники, справжні організатори позакласних та позашкільних заходів.

У школі працює дитячий парламент, учнівське самоврядування. Систематично ведеться вивчення обрядів, традицій, звичаїв українського народу, народного календаря. Педагоги прищеплюють любов до рідної мови, надбань етнопедагогіки.

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK8.jpg

В Новопразькому навчально-виховному комплексі накопичений немалий досвід роботи з обдарованими дітьми. У закладі сформувалася і діє система навчання обдарованих дітей, яка включає:

  1. Шкільні заняття: урок, лекція, практичні та семінарські заняття, лабораторні практикуми;
  2. Індивідуальні заняття: консультації, підготовка докладів, написання рефератів;
  3. Наукове товариство.
Позашкільні форми роботи:
  • Навчання в заочних школах (Заочна математична школа при Тернопільському державному педагогічному університеті, Національній заочній аерокосмічній школі "Всесвіт" у м. Дніпропетровську).
  • Участь в олімпіадах, конкурсах
  • Науково-дослідницька робота в структурі МАН (Малої академії наук України)

З 2004 року в НВК діє наукове товариство« Сузір’я» учнів, які залучаються до навчально-наукової, пошукової, експериментальної роботи. Робота в науковому товаристві розвиває природні здібності і задатки учнів, створює їм умови для творчого самовдосконалення, спрямовує їх діяльність на розвиток якостей, необхідних у подальшій трудовій діяльності.

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK9.jpg

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/NovaPragaNVK10.jpg

Відпочинок Новопразьких школярів в Болгарії 2011 рік

/Files/images/znz/novoprazkiy_nvk/golovna_stornka/IMGP3377.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 184